• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีนายวีนีส สีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน ตลอดจนมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  

 

นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ตลอดจนนักศึกษาหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 3/2561 ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันพุทธที่ 25 กรกฎาคม 2561

 

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีฯ หลังจากนั้นได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 233 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

 

ศ.เกียรติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฏหมาย ได้มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 75 และรุ่นที่ 76 ในเรื่อง " หลักนิติธรรมและประชาธิปไตย" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561  

 

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 75 และรุ่นที่ 76 ในเรื่อง "ประสบการณ์นักปกครอง" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง และนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561  

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 

 

นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 78 ของการก่อตั้งวิทยาลัยการปกครอง โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ตลอดจนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีฯ หลังจากนั้นได้นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ตลอดจนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมอาสาพัฒนาวิทยาลัยการปกครอง ณ บริเวณหอพระสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

 

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกรรอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และในการนี้มีนายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร ผู้อำนวยการหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รุ่นที่ ๑ ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ หลังจากนั้นได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง การทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในยุค Thailand 4.0 วิวัฒนาการของบัตรประจำตัวประชาชนและระบบการทะเบียนราษฎรของไทย แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร และการป้องกันการทุจริต เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑