• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 223 หัวข้อวิชาการบริหารงานปกครองท้องที่ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 4/2560 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องบรรยายโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม จำนวน 3 หลักสูตร เวลา 14.00 น. เปิดหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 223 และหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ และเวลา 16.00 น. เปิดหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 64/2560 ณ โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 3/2560 ในเวลา 09.00 น. และหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 222 ในเวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 222 ณ ห้องบรรยายโรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2560

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 59/2560 และรุ่นที่ 60/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีประดับเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยในช่วงเช้าเป็นรุ่นที่ 59/2560  ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง และในช่วงบ่ายเป็นรุ่นที่ 60/2560 ณ โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2560

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 3/2560 ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 80 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายพลภัทร เพ็งบุญ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมฯ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 222 หัวข้อวิชาการบริหารงานปกครองท้องที่ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี