• การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

    การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่79-81

  • วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 3/2557  ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง พบปะข้าราชการวิทยาลัยการปกครองและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง พบปะเยี่ยมเยียนปลัดอำเภอบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการปฐมนิเทศปลัดอำเภอบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557  ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง และ นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการปกครอง กับ เทศบาลตำบลธัญบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานเทศบาลธัญบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การใช้สนามกีฬาและสถานที่ภายในวิทยาลัยการปกครอง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานแก่ข้าราชการวิทยาลัยการปกครอง โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการปกครองในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฝึกอบรมมืออาชีพโดยมี นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน และ ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 3/2557  ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการปกครองในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนข้อตกลงและบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน และ นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการอบรม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครองคนใหม่ที่เดินทางมารับตำแหน่ง โดยทางอธิการวิทยาลัยการปกครองได้กราบสักการะพระพุทธสีหภูมิบาลที่หอพระพุทธสีหภูมิบาล ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่น